Introduction To Beyond Kultura Events Foundation

Established Since 2003!

Welcome to ‘Beyond Kultura Events’ (BKE), a nonprofit organization, which has its basis on Sint Maarten (SXM) in the Dutch Caribbean to promote Reading, Writing, Storytelling, Performing Arts, History & Heritage, Nature and Environmental Sustainability, Social Cohesion and Regional Integration & Development. In short: it’s Goal is to promote and communicate projects, events and activities within these areas, thus Beyond Culture. BKE came forth from Beyond Writing Foundation (BWF).

This nonprofit foundation was established in 2003 and successfully fulfilled several programs and projects in mainly the Literature and Performing Arts field. In 2013 BWF had its 10th anniversary and the board decided to broaden its scope and horizon in going beyond the literature pillar. BKE operates within the local, regional and international sectors. We strive in development by working together with national, regional and international organizations.

WHAT WE DO

Loekie Morales Certified For AVI Story Writing

07 January 2019 By Beyond Kultura Events in News

Participation Morales At Siman Ban Lesa Great Success

05 December 2018 By Beyond Kultura Events in News

Successful Book launch Thriller Chella and the Weird Woman.

06 December 2017 By Beyond Kultura Events in News

Kids Night Out

30 November 2015 By Beyond Kultura Events in Latest

Opgericht Sinds 2003!

Het BKE hecht grote waarde aan alle vormen van ‘meedoen, aan educatie, amateur-beoefening en zelfwerkzaamheid aan projecten die een specifieke doelgroep willen benaderen, aan festivals, podiumproducties en tentoonstellingen die bepaalde facetten van de cultuur op een bijzondere wijze onder de aandacht brengen.

Het gaat om het initieren, organiseren van activiteiten op allerlei disciplines, zoals Cursussen/Master classes, voorstellingen, exposities, lezingen/symposia, publicaties, en dergelijke. De meeste projecten zijn voor breed publiek (jong en oud) toegankelijk.

Behoud en Vernieuwing: Het behouden en toegankelijk houden van cultureel erfgoed, waartoe ook natuur en landschap behoren.

Beschrijven, Uiten en Verspreiding daarvan: BKE bevordert het bestuderen en beschrijven van de cultuur en geschiedenis van Sint Maarten, en overig Dutch Caribbean eilanden. Daarbij horen ook het leggen van verbanden en het duiden van nieuwe ontwikkelingen binnen het Caribbisch gebied. BKE ondersteunt publicaties en onderzoek, waaronder het ontsluiten van archieven, die bijdragen aan de beschrijving van de geschiedenis en cultuur + sociaal/econ. leven, de van bovengenoemde eilanden in al haar facetten. Podiumkunsten/exposities etc.

TOP